Registration: Cena za Průmysl 4.0 (2023) (22.11.2022 - 31.05.2023 )

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SOUTĚŽE SP ČR CENA ZA PRŮMYSL 4.0


Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje 4. ročník soutěže Cena za Průmysl 4.0. Svaz ocení firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech a svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu. Partnerem Ceny za Průmysl 4.0 je Česká spořitelna.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Pro přihlášení projektu do soutěže vyplňte následující formulář.

 

DO KDY SE PŘIHLÁSIT

Projekty posílejte do 31. května 2023.

USER INFORMATION

ÚDAJE O FIRMĚ

Organization:
1
First Name:
Last Name:
Phone:
Email:
1
Confirm Email:
Počet zaměstnanců ve firmě:
Tržby za předchozí rok v mil. Kč:
Hlavní obor, ve kterém podnikáte :
1
Projekt přihlašujete v oblasti :
Soutěžní kategorie:

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

V čem projekt spočívá?:
Jaký byl cíl projektu?:
Jaké problémy projekt řešil?:
Proč jste řešili tento problém?:
Jaký byl výsledek projektu, včetně kvantitativně vyčíslitelných dopadů (ekonomických, personálních atd.)? :
Jak se naplnila očekávání od projektu?:
Jaký měl projekt návaznost na celkový proces digitální transformace firmy?:

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Zde můžete vložit soubor ve formátu pdf s dalším popisem projektu:
 
Enter the Security Code:
I agree to the terms and conditions:
Read Terms & Conditions