Registration: Podnikatelská mise do Estonska, Lotyšska a Litvy s předsedou Senátu (31.10.2021 - 04.11.2021 )

Tento elektronický formulář je nezbytnou součástí řádného přihlášení na misi.
Děkujeme za jeho pečlivé vyplnění, zvláštní pozornost prosím věnujte části týkající se Vašeho firemního profilu a požadavkům na vyhledání místních partnerů.
 
Upozornění: Rozpracovaný formulář se automaticky neukládá a po 30 minutách nečinnosti je zrušen. V případě potíží s vyplňováním je Vám k dispozici manuál.
 
USER INFORMATION
Organization:
1
Název společnosti v angličtině (pokud se liší od českého názvu):
First Name:
Last Name:
Job position:
1
Pozice účastníka v ANGLIČTINĚ:
1
Address:
City:
ZIP:
Phone:
Website:
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
Kontaktní email účastníka mise:
Email:
1
Confirm Email:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Číslo pasu:
Platnost pasu do (min. 6 měs.):
1
Datum narození (D.M.R):
1
Místo narození účastníka:
1
Státní příslušnost účastníka:
Země trvalého pobytu účastníka:
Budete v době vstupu plně očkován proti Covid-19 (vč. 2týdenní lhůty od poslední dávky)?:
ANONE
1
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (EUR) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Je Vaše firma členem Svazu průmyslu a dopravy ČR?:
ANONE
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině, max. 800 znaků:
1
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v ANGLIČTINĚ, max. 800 znaků. Text bude použit do katalogu mise:
1
Na misi hledáme (údaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
Zákazníky/Customers
Dodavatele nebo výrobce/Suppliers or manufacturers
Distributory/Distributors or agents
Partnery pro joint-venture/Joint-venture partners
Výrobní spolupráci/Production -cooperation
Jiné/Other (please specify)
Na misi hledáme - Jiné (prosíme vyplňte v příslušném jazyce):
1
Uveďte současné partnery v cílové zemi mise (včetně kontaktních údajů, pokud je chcete pozvat na podnikatelské forum):
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery na podnikatelské fórum ?:
ANONE
Pokud máte v místě další vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílové zemi (rozpracované, připravované, jakou pomoc byste uvítali ze strany doprovázeného představitele státu atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Enter the Security Code:
I agree to the terms and conditions:
Read Terms & Conditions