Registration: Virtuální podnikatelská mise do Portugalska (13.11.2020)

Tento elektronický formulář je nezbytnou součástí řádného přihlášení na misi a údaje z něho slouží jako podklad pro zajištění partnerů pro online B2B. 

Děkujeme proto za jeho pečlivé vyplnění.

V případě potíží se zadáváním údajů je Vám k dispozici manuál zde.

USER INFORMATION
Organization:
1
Název společnosti v angličtině (pokud se liší od českého názvu):
First Name:
Last Name:
Pozice v organizaci:
1
Pozice účastníka v ANGLIČTINĚ:
1
Address:
City:
ZIP:
Phone:
Website:
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
Email:
1
Confirm Email:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (EUR) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině, max. 800 znaků:
1
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v ANGLIČTINĚ, max. 800 znaků. Text bude použit do katalogu mise:
1
Na misi hledáme (údaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
Zákazníky/Customers
Dodavatele nebo výrobce/Suppliers or manufacturers
Distributory/Distributors or agents
Partnery pro joint-venture/Joint-venture partners
Výrobní spolupráci/Production -cooperation
Jiné/Other (please specify)
Na misi hledáme - Jiné (prosíme vyplňte v jednacím jazyce akce - angličtina, ruština, španělština...):
1
Uveďte současné partnery v cílových zemích mise, včetně kontaktních údajů:
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery na podnikatelské fórum ?:
ANONE
Pokud máte v místě vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílových zemích (rozpracované, připravované, jakou pomoc byste uvítali ze strany doprovázeného představitele státu atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Enter the Security Code:
I agree to the terms and conditions:
Read Terms & Conditions