Registration: Podnikatelská mise s ministrem zahraničních věcí do Bulharska (05.11.2019)

 
Tento elektronický formulář je nezbytnou součástí řádného přihlášení na misi.
Děkujeme za jeho pečlivé vyplnění, zvláštní pozornost prosím věnujte části týkající se Vašeho firemního profilu a požadavkům na vyhledání místních partnerů.
V případě potíží se zadáváním údajů je Vám k dispozici manuál.
 
USER INFORMATION
Organization:
1
Název společnosti v angličtině (pokud se liší od českého názvu):
First Name:
Last Name:
Pozice v organizaci:
1
Pozice účastníka v ANGLIČTINĚ:
1
Address:
City:
ZIP:
Phone:
Website:
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
Kontaktní email účastníka mise:
Email:
1
Confirm Email:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Číslo pasu:
Platnost pasu do (min. 6 měs.):
1
Datum narození (D.M.R):
1
Místo narození účastníka:
1
Státní příslušnost účastníka:
Země trvalého pobytu účastníka:
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (EUR) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Je Vaše firma členem Svazu průmyslu a dopravy ČR?:
ANONE
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině, max. 800 znaků:
1
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v ANGLIČTINĚ, max. 800 znaků. Text bude použit do katalogu mise:
1
Na misi hledáme (údaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
Zákazníky/Customers
Dodavatele nebo výrobce/Suppliers or manufacturers
Distributory/Distributors or agents
Partnery pro joint-venture/Joint-venture partners
Výrobní spolupráci/Production -cooperation
Jiné/Other (please specify)
Na misi hledáme - Jiné (prosíme vyplňte v jednacím jazyce akce - angličtina, ruština, španělština...):
1
Uveďte současné partnery v cílových zemích mise, včetně kontaktních údajů:
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery na podnikatelské fórum ?:
ANONE
Pokud máte v místě vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílových zemích (rozpracované, připravované, jakou pomoc byste uvítali ze strany doprovázeného představitele státu atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Enter the Security Code:
I agree to the terms and conditions:
Read Terms & Conditions