Registration: Podnikatelská mise s ministryní Novákovou do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu (08.04.2019 - 12.04.2019 )

Tento elektronikcý formulář je nezbytnou součástí řádného přihlášení na misi.

Děkujeme za jeho pečlivé vyplnění, zvláštní pozornost prosím věnujte části týkající se Vašeho firemního profilu a požadavkům na vyhledání místních partnerů. Na konci formuláře prosím nahrajte kopii pasu s osobními údaji.

V případě potíží se zadáváním údajů je Vám k dispozici manuál.

USER INFORMATION
Organization:
1
Název firmy / organizace v ruštině:
First Name:
Jméno účastníka v ruštině:
Last Name:
Příjmení účastníka v ruštině:
Pozice v organizaci:
1
Pozice účastníka v ruštině:
1
Address:
ZIP:
City:
Adresa webových stránek:
Phone:
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
Kontaktní email účastníka mise:
Email:
1
Confirm Email:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Číslo pasu:
Platnost pasu do (min. 6 měs.):
1
Místo narození účastníka:
1
Datum narození (D.M.R):
1
Státní příslušnost účastníka:
Země trvalého pobytu účastníka:
Hovoříte rusky?:
ANONE
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (USD) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině max 800 znaků:
1
Uveďte profil firmy / nabízené produkty v RUŠTINĚ. Text bude použit pro zápis do katalogu:
1
Na misi hledáme ( udaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
Zákazníky/Потребителей
Dodavatele nebo výrobce/Поставщиков или производителей
Distributory/Дистрибуторов
Partnery pro joint-venture/Партнеров для создания совместного предприятия
Výrobní spolupráci/Партнеров для совместного производства
Jiné/Иных - prosíme upřesnit v ruštině níže
Na misi hledáme - Jiné (užijte jednací jazyk akce - AJ, RU, ŠJ - dle akce):
1
Uveďte současné partnery v cílové zemi mise, včetně kontaktních údajů:
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery na podnikatelské fórum ?:
ANONE
Pokud máte v místě vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílových zemích (rozpracované, připravované, jakou pomoc byste uvítali ze strany doprovázeného představitele státu atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Nahrajte prosím kopii pasu s osobními údaji:
 
Enter the Security Code:
I agree to the terms and conditions:
Read Terms & Conditions