Registrace: Cena za Průmysl 4.0 (2023) (22.11.2022 - 31.05.2023 )

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SOUTĚŽE SP ČR CENA ZA PRŮMYSL 4.0


Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje 4. ročník soutěže Cena za Průmysl 4.0. Svaz ocení firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech a svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Pro přihlášení projektu do soutěže vyplňte následující formulář a přiložte soubor ve formátu pdf se slovním popisem projektu.

 

DO KDY SE PŘIHLÁSIT

Projekty posílejte do 31. května 2023.

 

JAKÉ INFORMACE O PROJEKTU UVÁDĚT

Ve slovním popisu projektu uveďte minimálně následující informace:

 1. V čem projekt spočívá, jaký byl jeho cíl.
 2. Jaké problémy řešil a proč.
 3. Jaké technické, případně jiné prostředky firma zvolila a proč.
 4. Jaký byl výsledek projektu a jak se naplnila očekávání.
 5. Jaký měl projekt návaznost na celkový proces digitální transformace firmy.
 6. Jaký měl projekt dopad na zaměstnance (početní změny, nutnost úpravy kvalifikace, udržitelnost projektu z pohledu lidských zdrojů).
 7. Jak se díky projektu změnilo zapojení do dodavatelsko-odběratelského řetězce.
 8. Jak se díky projektu zlepšila schopnost customizace produkce.
 9. Přínos projektu k dalšímu rozvoji firmy.
 10. Vliv projektu na ukazatel přidané hodnoty/produktivity práce na pracovníka.
 11. Vliv projektu na pracovní kapitál.
 12. Vliv projektu na dodržování včasnosti dodávek.
 13. Vliv projektu na pracovní prostředí (snížení pracovních úrazů, snížení výskytu nemocí z povolání).
 14. Vliv na šíři zákaznického portfolia firmy.
 15. Vliv na zdroje – lidské, materiálové, energetické.
Informace o účastníkovi

ÚDAJE O FIRMĚ

Název firmy / organizace:
1
Jméno:
Příjmení:
Telefon ve formátu +420 :
E-mail:
1
Ověření emailu:
Počet zaměstnanců ve firmě:
Tržby za předchozí rok v mil. Kč:
Hlavní obor, ve kterém podnikáte :
1
Projekt přihlašujete v oblasti :

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

V čem projekt spočívá?:
Jaký byl cíl projektu?:
Jaké problémy projekt řešil?:
Proč jste řešili tento problém?:
Jaký byl výsledek projektu, včetně kvantitativně vyčíslitelných dopadů (ekonomických, personálních atd.)? :
Jak se naplnila očekávání od projektu?:
Jaký měl projekt návaznost na celkový proces digitální transformace firmy?:

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Vložte soubor ve formátu pdf s podrobným popisem projektu podle výše uvedených instrukcí „Jaké informace o projektu uvádět“. Popis projektu by se měl rozsahem vejít do 4 stran A4.:
 
Vložte bezpečnostní kód:
Souhlasím s podmínkami registrace:
Pro zobrazení podmínek registrace klikněte zde