By filling out the application on the web portal, I acknowledge that the Confederation of Industry and Transport of the Czech Republic, with its registered office at Freyova 948/11, 190 00 Prague 9, ID No. 00536211, entered in the Federal Register of the Municipal Court in Prague, Dept. L, vl. 3148, (hereinafter referred to as the "controller") within the meaning of legislation on the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46 / EC (General Regulation on Personal Data Protection, hereinafter "GDPR"), will process my personal data contained in this application and in the acquired photo documentation for information on the event and promotion of SP CR . The information provided is true and accurate and I provide it voluntarily. Information on the processing and protection of personal data is available at https://www.spcr.cz/en/about-us/personal-data-protection.

 

Vyplněním přihlášky na webovém portálu beru na vědomí, že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen "správce") ve smyslu právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), zpracuje moje osobní údaje obsažené v této přihlášce a v pořízené fotodokumentaci pro účely informace o akci a k propagaci SP ČR. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.