Přihláška, kterou jste nám zaslali e-mailem / poštou slouží jako objednávka. Tento elektronický formulář obsahuje další údaje, bez kterých není možné připravit schůzky, program cesty a katalog účastníků a je nedílnou součástí příhlášky.