Registrace: DF - Novinky v personální oblasti pro rok 2022 (08.12.2021)

 

Vyplněné informace jsou nezbytné ke zpracování vaší přihlášky. V případě potíží se zadáváním údajů do registrace je Vám k dispozici manuál.

 

Účast na akci je zdarma. Akce bude probíhat v aplikaci Zoom, kterou není nutné instalovat. Odkaz pro připojení obdrží registrovaní nejpozději jeden pracovní den před konáním akce na e-mail uvedený v tomto registračním formuláři.
 

Pokud se nezobrazí po odeslání poděkování za registraci, nebyla přihláška úspěšná! Doporučujeme využívat aktuální prohlížeč Internetu.

 

Vyplněním přihlášky na webovém portálu beru na vědomí, že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9,  IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, (dále jen „správce“) ve smyslu právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zpracuje moje osobní údaje obsažené v této přihlášce a v pořízené fotodokumentaci pro účely realizace akcí projektuč. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509 Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR (dále jen „projekt“) a dále 10 let po skončení projektu. Údaje nebudou dále předávány, zpřístupněny mohou být jen osobám oprávněným provádět na základě českých nebo přímo aplikovatelných předpisů EU kontrolu projektu, případně dalším orgánům oprávněným na základě zákona nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.

 

 

Informace o účastníkovi
Název firmy / organizace:
1
Jméno:
Příjmení:
Pozice v organizaci:
1
Titul:
1
PSČ:
Telefon ve formátu +420 :
Titul za jménem:
1
IČ:
1
E-mail:
1
Ověření emailu:
Kraj:
1
Vložte bezpečnostní kód:
Souhlasím s podmínkami registrace:
Pro zobrazení podmínek registrace klikněte zde