Registrace: Podnikatelská mise do Kosova s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem (06.09.2019 - 07.09.2019 )

Tento elektronikcý formulář je nezbytnou součástí řádného přihlášení na misi.

Děkujeme za jeho pečlivé vyplnění, zvláštní pozornost prosím věnujte části týkající se Vašeho firemního profilu a požadavků na vyhledání partnerů pro jednání. 

V případě potíží se zadáváním údajů je Vám k dispozici manuál.

Informace o účastníkovi
Název firmy / organizace:
1
Jméno:
Název společnosti v angličtině (pokud se liší od českého názvu):
Příjmení:
Pozice v organizaci:
1
Adresa organizace / firmy (ulice a číslo popisné):
Město:
PSČ:
Telefon ve formátu +420 :
Adresa webových stránek:
Pozice účastníka v ANGLIČTINĚ:
1
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
E-mail:
1
Ověření emailu:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Číslo pasu:
Platnost pasu do (min. 6 měs.):
1
Stát a město narození:
Datum narození (D.M.R):
1
Měnil/a jste občanství? (datum):
Státní příslušnost účastníka:
Hovoříte anglicky?:
ANONE
Země trvalého pobytu účastníka:
Adresa trvalého bydliště:
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (EUR) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Je Vaše firma členem Svazu průmyslu a dopravy ČR?:
ANONE
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině max 800 znaků:
1
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v ANGLIČTINĚ max 800 znaku :
1
Na misi hledáme ( udaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
Zákazníky/Customers
Dodavatele nebo výrobce/Suppliers or manufacturers
Distributory/Distributors or agents
Partnery pro joint-venture/Joint-venture partners
Výrobní spolupráci/Production -cooperation
Jiné/Other (please specify)
Na podnikatelském fóru a B2B hledáme konkrétní partnerství, popis pobídky či žádosti o schůzky (v anglickém jazyce):
Na misi hledáme - Jiné (užijte jednací jazyk akce - AJ, RU, ŠJ - dle akce):
1
Uveďte současné partnery v cílových zemích mise, včetně kontaktních údajů:
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery na podnikatelské fórum ?:
ANONE
Pokud máte v místě vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílových zemích (rozpracované, připravované, jakou pomoc byste uvítali ze strany doprovázeného představitele státu atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Vložte bezpečnostní kód:
Souhlasím s podmínkami registrace:
Pro zobrazení podmínek registrace klikněte zde