Registrace: Podnikatelská mise do Jordánska s ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem (01.07.2018 - 03.07.2018 )

Tento elektronikcý formulář je nezbytnou součástí řádného přihlášení na misi.

Děkujeme za jeho pečlivé vyplnění, zvláštní pozornost prosím věnujte části týkající se Vašeho firemního profilu a požadavků na vyhledání partnerů pro jednání. 

Informace o účastníkovi
Název firmy / organizace:
1
Název společnosti v angličtině (pokud se liší od českého názvu):
Jméno:
Příjmení:
Pozice v organizaci:
1
Pozice účastníka v ANGLIČTINĚ:
1
Adresa organizace / firmy (ulice a číslo popisné):
PSČ:
Město:
Adresa webových stránek:
Telefon ve formátu +420 :
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
E-mail:
1
Ověření emailu:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Číslo pasu:
Platnost pasu do (min. 6 měs.):
1
Místo narození účastníka:
1
Datum narození (D.M.R):
1
Přejete si zajistit víza?:
ANONE
1
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (EUR) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině max 800 znaků:
1
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v ANGLIČTINĚ max 800 znaku :
1
Na misi hledáme ( udaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
zákazníky/Customers
Dodavatele nebo výrobce/Suppliers or manufacturers
Distributory/Distributors or agents
Partnery pro joint-venture/Joint-venture partners
Výrobní spolupráci/Production -cooperation
Jiné/Other (please specify)
Na misi hledáme - Jiné (užijte jednací jazyk akce - AJ, RU, ŠJ - dle akce):
1
Uveďte současné partnery v cílových zemich mise, včetně kontaktních údajů:
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery na podnikatelská fóra ?:
ANONE
Pokud máte v místě vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílových zemích (rozpracované, připravované, partneři atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Vložte bezpečnostní kód:
Souhlasím s podmínkami registrace:
Pro zobrazení podmínek registrace klikněte zde