Registration: Podnikatelská mise s náměstkem MPO do Vietnamu (09.04.2018 - 14.04.2018 )

Vyplněné informace jsou nezbytné ke zpracování vaší přihlášky (zajištění účasti, schůzek, dopravy atd.).

USER INFORMATION
Organization:
1
Název společnosti v angličtině (pokud se liší od českého názvu):
Title:
First Name:
Last Name:
Pozice v organizaci:
1
Pozice účastníka v ANGLIČTINĚ:
1
Address:
ZIP:
City:
Adresa webových stránek:
Phone:
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
Kontaktní email ucastnika mise:
Email:
1
Confirm Email:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Číslo pasu:
Platnost pasu do (min. 6 měs.):
1
Místo narození účastníka:
1
Datum narození (D.M.R):
1
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (USD) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině max 800 znaků:
1
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v ANGLIČTINĚ max 800 znaku :
1
Na misi hledáme ( udaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
zákazníky/Customers
Dodavatele nebo výrobce/Suppliers or manufacturers
Distributory/Distributors or agents
Partnery pro joint-venture/Joint-venture partners
Výrobní spolupráci/Production -cooperation
Jiné/Other (please specify)
Na misi hledáme - Jiné (užijte jednací jazyk akce - AJ, RU, ŠJ - dle akce):
1
Uveďte současné partnery v cílové zemi mise, včetně kontaktních údajů:
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery v navštívene zemi na podnikatelské fórum? :
ANONE
Pokud máte v místě vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílové zemi (rozpracované, připravované, partneři atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Enter the Security Code:
I agree to the terms and conditions:
Read Terms & Conditions