Registration: Podnikatelská mise do Arménie doprovázející předsedu senátu pana Milana Štěcha (03.10.2017 - 05.10.2017 )

Vyplněné informace jsou nezbytné ke zpracování vaší přihlášky (zajištění účasti, schůzek, dopravy atd.).

USER INFORMATION
Organization:
1
Název firmy/organizace v ruštině:
First Name:
Jméno účastníka v ruštině:
Last Name:
Příjmení účastníka v ruštině:
Pozice v organizaci:
1
Pozice účastníka - uveďte prosím v ruštině:
1
Address:
ZIP:
City:
Město v ruštině:
Adresa webových stránek:
Phone:
FAX ve formátu +420:
IČ:
1
DIČ:
Mobilní telefon účastníka ve formátu +420:
1
Email:
1
Confirm Email:
Kontaktní osoba (asistent/ka) :
Email kontaktní osoby:
1
Číslo pasu:
Platnost pasu do (min. 6 měs.):
1
Místo narození účastníka:
1
Datum narození (D.M.R):
1
Počet zaměstnanců ve firmě:
Roční obrat firmy (EUR) (pokud nechcete sdělit, napište NEUVÁDĚT):
1
Rok založení firmy:
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty v češtině max 800 znaků:
1
Stručně uveďte obor činnosti / nabízené produkty/poptáváte na misi v ruštině max 800 znaků:
1
Na misi hledáme ( udaje nezbytné k zajištění dvoustranných jednání):
zákazníky/Потребителей
Dodavatele nebo výrobce/Поставщиков или производителей
Distributory/Дистрибуторов
Partnery pro joint-venture/Партнеров для создания совместного предприятия
Výrobní spolupráci/Партнеров для совместного производства
Jiné/Иных- просъба специфицировать (V ruštině)
Na misi hledáme - Jiné (užijte jednací jazyk akce - AJ, RU, ŠJ - dle akce):
1
Přejete si pozvat výše zmíněné současné partnery v navštívene zemi na podnikatelské fórum? :
ANONE
Pokud máte v místě vytipované partnery k jednání v rámci podnikatelského fóra, uveďte je zde, včetně názvu firmy a kontaktních údajů:
1
Vaše aktivity v cílových zemích (rozpracované, připravované, partneři atd.) Podklad pro doprovázeného představitele státu:
1
Enter the Security Code:
I agree to the terms and conditions:
Read Terms & Conditions